Lee White

Workshop: Lee White (CAN): Meet Long Form // English Friendly //

„Lee představí základní strukturu tzv. dlouhých forem, které jsou komplikovanou, ale vzrušující formou improvizačního divadla. Na workshopu se budete věnovat tématům jako je např.: načasování příběhu, jednoduchá příběhová struktura a tvorba postav. Tento workshop vám přinese nové perspektivy a inspiraci i přesto, že se longformám již věnujete. V rámci workshopu proběhne také veřejné vystoupení Lee Whita s účastníky workshopu. // Lee will guide you through some basic long form structures to give you a taste of the complicated but exhilarating world of long form improv. This workshop covers story timing, simple story frameworks and character development. Even if you have been doing long forms for years, this is a great workshop to get new perspectives and inspiration.“


~~~~~~~~~~~~~~~~~ FOR ENGLISH SCROLL DOWN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Workshop bude v angličtině bez překladu. Můžete se přihlásit jako pasivní divák/čka.

Datum:
13. – 15. 4. 2018

Čas:
Pátek 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00, Sobota 10:00 – 13:00, 14:00 – 15:30 + představení v 19:30, Neděle 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 !!!!! Změna času na: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 !!!!!!

Místo:
BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Počet aktivních účastníků omezen na 12. KAPACITA JE NAPLNĚNA, pořád se můžete hlásit jako pasivní divák.

Cena (pasivní divák):

1950 Kč / celý workshop (+ lístek na sobotní představení v ceně)

700 Kč / 1 den

400 Kč / půl dne (dopoledne nebo odpoledne)

--> PRODEJ VSTUPENEK JE SPUŠTĚN, ZAKOUPIT JE MŮŽETE ZDE.

Rezervace je platná po zaplacení nevratné zálohy 400 Kč, druhá část platby proběhne v den workshopu v hotovosti a výše platby záleží od délky vašeho pobytu na wokrshopu.

Přihlásit se můžete zde na webu zaplacením zálohy v sekci Vstupenky (vpravo nahoře).

V případě jakýchkoli dotazů pište na: herucova@buranteatr.cz

Přehled všeho, co nás s Lee Whitem v Brně čeká najdete ZDE.

Workshop Meet Long Form je součástí projektu Měsíc improvizace.


Lee White (CRUMBS)

Momentálně působí v Berlíně a téměř celý svůj život věnuje vystupování a vyučování improvizace. S představeními dua CRUMBS a workshopy objel téměř celý svět – Evropu, Asii, Nový Zéland i Severní Ameriku. Kromě slavné longformové improvizace s CRUMBS se Lee podílel i na tvorbě mnoha dalších formátů – například The Big Smart Improv Show, Dungeons and Dragons Improv Show – oba byly hitem kanadského Fringe festivalu, nebo dalších oblíbených formátů jako Knowledge or Punishment a Improv/Game show. Lee stále hodně cestuje, hraje a vyučuje. Výuku vede sám, nebo ve spolupráci s francouzskými kolegy Markem Mayerlem a Matthieu Loosem (např. projekt „No Exit“), s René Dellefontem z Atlanty (např. projekt „CRUMBS Garage“), či s Joe Billem z Chicaga (např. projekt „Paradigm“).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENGLISH VERSION ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lee will guide you through some basic long form structures to give you a taste of the complicated but exhilarating world of long form improv. This workshop covers story timing, simple story frameworks and character development. Even if you have been doing long forms for years, this is a great workshop to get new perspectives and inspiration.

The workshop will be all in English. You can apply as a passive audience member.

Date:
13. – 15. 4. 2018

Times:
Friday 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00, Saturday 10:00 – 13:00, 14:00 – 15:30 + show at 19:30, Sunday 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 !!!!! Change of times to: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 !!!!!!

Venue:
BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Maximum of participants is 12. The workshop is SOLD OUT, but you can still join as a passive audience member.

Price (passive audience member):

1950 CZK / whole workshop (+ Saturday’s show ticket)

700 CZK / 1 day

400 CZK / half day (morning or afternoon)

--> BOX OFFICE FOR PASSIVE PARTICIPANTS IS OPEN, YOU CAN BUY TICKETS HERE.

Your reservation is valid after paying the deposit of 400 CZK, the second part of payment will happen cash at the venue at the day of the workshop and it depends on how long you want to be at the workshop.

You can apply here at right upper corner of this page.

If you have any questions write to herucova@buranteatr.cz

All the events with Lee White in Brno, you can findHERE.

Workshop Meet Long Form is a part of The Month of Improv.


Lee White (CRUMBS)

Having recently moved to Berlin, Lee is not entirely new to the city. Being part of the acclaimed improv duo CRUMBS from Winnipeg/Canada, Lee White has been performing and teaching improv (almost) all his life and frequently visited Berlin before. Touring with shows and workshops all over Europe, in Asia, New Zealand and North America, CRUMBS have performed all over the world. Aside from the famous CRUMBS longform improv, Lee has been involved in the birth of several new formats such as The Big Smart Improv Show and the Dungeons and Dragons Improv Show, both being Fringe hits in Canada, and Knowledge or Punishment, the Improv/Game show, a hit on both sides of the ocean. He is still on the road regularly, on his own as well as with different projects, namely „No Exit“ with French colleagues Marko Mayerl and Matthieu Loos, as „CRUMBS Garage“ with René Dellefont (Atlanta) and as „Paradigm“ together with Joe Bill (Chicago).