Alenka v říši znaků

„Zde jsou všichni potrhlí. Já jsem potrhlá, vy jste taky potrhlá. “

realizační tým:

Překlad – Jaroslav Císař
Dramatizace – Sabina Machačová
Režie – Gabriela Ženatá
Dramaturgie – Lukáš Rieger
Překlad znakového jazyka – Radka Kulichová, Veronika Mikulová a kol.
Scéna a kostýmy – Anna Chrtková
Realizace kostýmů – Babka Skočovská
Hudba – Ondrej Kalužák
Projekce – Pavel Ježek
Světla – Tomáš Tušer, Vojtěch Dvořák
Produkce – Zuzana Drápalová, Jana Fišerová
Asistent – Pavel Stříž
Stavba – Martin Martin, Jan Procházka

osoby a obsazení:

Alenka – Alžbeta Vaculčiaková
Králík – Veronika Mikulová nebo Barbora Dohnalová
Kočka, Kloboučník, Housenka, květina – Lucie Ingrová
Kloboučník, Housenka, Kočka, květina – Radka Kulichová
Královna, Kočka, květina – Daniela Vacková
Král, Tidlidi, Zajíc, květina – Petr Németh
Tidlidum, Zajíc, Housenka, květina – Marcel Krištofovič

Premiéra 8. března 2017 v BURANTEATRu.

Představení trvá 80 minut. Nemá přestávku.


„Zdáte se takovou, jakou byste si přála být? Nebo jste takovou, jakou byste se přála zdát?“
Alenka následuje Bílého Králíka do říše znaků, ve které nic není tak, jak by mělo být. Obrovská housenka se jí ptá, kdo je. Alenka nedokáže odpovědět, protože se sama před chvílí několikrát proměnila. A co se stane, až potká kočičí škleb, dá si čaj s Kloboučníkem a se Zajícem nebo pokoří slavného Žvahlava? Zjistí kým skutečně je?

Buď takovou, jakou by ses přála zdát. Nebo chcete-li jednodušeji: Nikdy si nepředstavuj, že nejsi jinaká, než co by se jiným mohlo zdáti, že to, co jsi, či co jsi byla, nebo mohla býti, nebylo jinaké než to, co jsi byla, by se jim bylo zdálo býti jinakým.

Český znakový jazyk je přirozeným komunikačním systémem, který není doslovným překladem českých vět do znaků. Má zcela specifický znakosled a vlastní gramatická pravidla pro určování vnitřních významových souvislostí. Oproti tomu znakovaná čeština je umělým jazykovým systémem kopírujícím skladbu mluvené češtiny, využívajícím stejných gramatických prostředků a artikulovaným zároveň s jednotlivými znaky. Umělecké tlumočení divadelního představení nespočívá v doslovném převedení jednotlivých replik do znaků, ale v komplexním překladu s výrazným autorským podílem.

Upozornění: Inscenace není vhodná pro osoby trpící epilepsií, protože se zde ve velkém množství objevuje projekce. V inscenaci jsou užívány subbassy, které mohou u některých jedinců vyvolat zvracení.