Lee White

Workshop: Lee White (CAN): Characters You Recognize // English Friendly //

„Postavy v divadelní improvizaci mají být známé a přitom nové. Jak toho dosáhnout? Lee White představí jednoduchý způsob tvorby postav a naučí vás, jak tyto charaktery používat v dlouhých i krátkých improvizačních formách. Naučíte se, jak si pro hraní vybírat silné charaktery, do kterých se vaši diváci zamilují. // Characters should be familiar and yet new. How do we do this? Lee White guides you through simple character creation and helps maintain and expand these characters for both long and short form. Strong characters that make your audience fall in love with them and come back over and over. Looking at the choices we make as improvisers and how to make better, stronger choices to develop great characters for the stories you want to tell.“


~~~~~~~~~~~~~~~~~ FOR ENGLISH SCROLL DOWN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Workshop bude v angličtině bez překladu. Můžete se přihlásit jako aktivní účastník/ce i jako pasivní divák/čka.

Datum:
12. 4. 2018

Čas:
11:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

Místo:
BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Kapacita je omezena na 16 lidí.

Cena (aktivní účastník):
1 950 Kč

Rezervace (pro aktivní účastníky) je platná po zaplacení nevratné zálohy 1 000 Kč, druhá část platby proběhne v den workshopu v hotovosti.

Přihlásit se můžete zde na webu zaplacením zálohy v sekci Vstupenky (vpravo nahoře).

Cena (pasivní divák):
700 Kč / celý den, 400 Kč / půl dne (dopoledne nebo odpoledne) --> PRODEJ VSTUPENEK PRO PASIVNÍ DIVÁKY BUDE PROBÍHAT NA MÍSTĚ - rezervujte si místo ZDE.

V případě jakýchkoli dotazů pište na: herucova@buranteatr.cz

Přehled všeho, co nás s Lee Whitem v Brně čeká najdete ZDE.

Workshop Characters You Recognize je součástí projektu Měsíc improvizace.


Vede: Lee White (CRUMBS)

Lee White je součástí improvizačního dua CRUMBS z kanadského Winnipegu. Momentálně působí v Berlíně a téměř celý svůj život věnuje vystupování a vyučování improvizace. S představeními dua CRUMBS a workshopy objel téměř celý svět – Evropu, Asii, Nový Zéland i Severní Ameriku. Kromě slavné longformové improvizace s CRUMBS se Lee podílel i na tvorbě mnoha dalších formátů – například The Big Smart Improv Show, Dungeons and Dragons Improv Show – oba byly hitem kanadského Fringe festivalu, nebo dalších oblíbených formátů jako Knowledge or Punishment a Improv/Game show. Lee stále hodně cestuje, hraje a vyučuje. Výuku vede sám, nebo ve spolupráci s francouzskými kolegy Markem Mayerlem a Matthieu Loosem (např. projekt „No Exit“), s René Dellefontem z Atlanty (např. projekt „CRUMBS Garage“), či s Joe Billem z Chicaga (např. projekt „Paradigm“).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENGLISH VERSION ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Characters should be familiar and yet new. How do we do this? Lee White guides you through simple character creation and helps maintain and expand these characters for both long and short form. Strong characters that make your audience fall in love with them and come back over and over. Looking at the choices we make as improvisers and how to make better, stronger choices to develop great characters for the stories you want to tell.

The workshop will be all in English. You can apply as an active participant as well as a passive audience member.

Date:
12. 4. 2018

Time:
11:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

Venue:
BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Maximum of participants is 16.

Price (active participant):
1 950 CZK

Your reservation is valid after paying the deposit of 1 000 CZK, the second part of payment will happen cash at the venue at the day of the workshop.

You can apply here (in the right side of this page at "VSTUPENKY") or write to herucova@buranteatr.cz

Price (passive audience member):
700 CZK / whole day, 400 CZK / half day (morning or afternoon) --> TICKETS WILL BE AVAILABLE AT THE VENUE - reservations HERE.

If you have any questions write to herucova@buranteatr.cz

All the events with Lee White in Brno, you can findHERE.

Workshop Characters You Recognize is a part of The Month of Improv.


Lee White (CRUMBS)

Having recently moved to Berlin, Lee is not entirely new to the city. Being part of the acclaimed improv duo CRUMBS from Winnipeg/Canada, Lee White has been performing and teaching improv (almost) all his life and frequently visited Berlin before. Touring with shows and workshops all over Europe, in Asia, New Zealand and North America, CRUMBS have performed all over the world. Aside from the famous CRUMBS longform improv, Lee has been involved in the birth of several new formats such as The Big Smart Improv Show and the Dungeons and Dragons Improv Show, both being Fringe hits in Canada, and Knowledge or Punishment, the Improv/Game show, a hit on both sides of the ocean. He is still on the road regularly, on his own as well as with different projects, namely „No Exit“ with French colleagues Marko Mayerl and Matthieu Loos, as „CRUMBS Garage“ with René Dellefont (Atlanta) and as „Paradigm“ together with Joe Bill (Chicago).