AmaTeatr I // sezóna 2018/2019 //

„AmaTeatr je amatérský divadelní soubor divadla BuranTeatr. Naučíme tě základům herecké a režijní práce, seznámíme tě s fungováním divadla a společně vytvoříme divadelní představení, díky kterému to všechno zažijeme na vlastní kůži. “


Pro účastníky ve věku od 12 do 15 let.

Celoroční kurz probíhá 4x měsíčně, každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 v divadle BuranTeatr.

START: prosinec 2018

CENA: 600 Kč/měsíc

POZOR! Ve skupině je rezervovaných 6 míst pro děti ze sociálně slabých poměrů, které se mohou zúčastnit kurzu zdarma.

Pokud máte o tuto nabídku zájem, kontaktujte Zuzanu Drápalovou na e-mail zuz.drapalova@seznam.cz

Členský poplatek zahrnuje: divadelní prostor - zkušebny, velká i malá scéna, dvě lektorky, náklady na připravovanou inscenaci a případné zájezdy, profesionální techniky. Členové souboru mají slevu na všechna představení divadla BuranTeatr.

Přihlašujte se na: zuz.drapalova@seznam.cz do 30.11.2018.

Lektorky:

Denisa Tchelidze - absolventka studia dramatické výchovy na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, kde i nadále působí. Pracuje jako učitelka dramatické výchovy na střední škole a zároveň jako lektorka v divadle BuranTeatr a ve vzdělávací organizaci Proraptor.

Gabriela Ženatá - absolvovala obor činoherní režie na JAMU v Brně a patří ke kmenovým režisérům BuranTeatru. Mimo jiné vede lekce Terapie loutkou pro děti se speciálními potřebami v Jihomoravském kraji.

Projekt byl podpořen grantem od Nadace T-Mobile Mluvme spolu 2018