Autorské aktovky I

„Absolventské projekty studentů Ateliéru fyzického divadla Divadelní fakulty JAMU jsou výsledkem úzké spolupráce s dalšími studenty divadelní falkulty a s profesionálními umělci. Tvůrci vychází z tématu, nikoli z předem daného dramatického textu a zaměřují se na poetiku pohybu ať už akrobatického, tanečního nebo hereckého.“

Premiéra 25. února 2019 v BURANTEATRu.

Představení trvá 180 minut. Má přestávku.


---------------------------

Matouš Adam/ S-hitmaker

Vylučování je proces, kterým organismus separuje odpadní produkty ze svého těla. Vedle urinace a defekace je další významnou vylučovací cestou pocení, ale i slzy podle okolností z těla odvádějí některé zplodiny metabolismu. A taky sliny a hlen.

Tvůrčí tým:
Performer: Matouš Adam
Režie: Olívia Fantúrová
Dramaturgie: Lenka Dobrovolná
Scénografie: Jakub Růžička
Hudba: Matouš Ondra
Produkce: Klára Staňková

---------------------------

Rebeka Lonská/ PANoptikum

Tomu, kdo ho vyruší ze spánku nebo při jeho toulkách lesem, nahání velký strach svým křikem a vzhledem. Panika!
Klaunovo velmi pozdní odpoledne o tom, že všechno se stihnout nedá.

Tvůrčí tým:
Performer: Rebeka Lonská
Režie: Olívia Fantúrová
Scénografie: Vojtěch Havelka
Hudba: Tomáš Hrubiš
Svetlá: Michal Fridrich
Pohybová spolupráca: Anna Kukuczková
Produkce: Mária Brindzáková

---------------------------

Michal Nagy, Irina Andreeva/ Sutura

Šev mezi budoucností a minulostí.
Šev mezi minulostí a vzpomínkou.
Šev mezi vzpomínkou a snem.
Šev mezi snem a bděním.

Tvůrčí tým:
Performer: Michal Nagy
Performer: Irina Andreeva
Dramaturgie: Karolina Ondrová
Scénografie: Judita Mejstříková
Lightdesign: Jan Tranta
Hudba: Tomáš Hrubiš
Produkce: Michaela Zemčíková, Lucie Jakubíková