Workshop: Gestalt Theatre v BuranTeatru

„Gestalt theatre je expresivní a holistický přístup k terapeutické a osobnostně rozvojové práci. Spojuje v sobě principy Gestalt psychoterapie a dramaterapie. Vede k rozšíření uvědomění, hlubšímu porozumění sobě i druhým, pochopení potřeb, propracování emocí a vnitřních i interpersonálních konfliktů. Jako nástroje využívá divadelní techniky, především improvizaci a rolové hry, hudbu, pohyb či relaxační techniky. Další informace a přihlášky najdete zde: https://www.gestalt-theatre.cz/ “


Akce Gestalt theatre v BuranTeatru:

Otevřené workshopy

Víkendové workshopy

Dlouhodobé workshopy

říjen 2018 - červen 2019 Sebezkušenostní a růstová skupina
- Více informací a vstupenky zde