BURANTEATR podle J. B. Moliéra

Misantrop

klasika v novém hávu

„Svět je plný lží. Ale já, já jsem schopen lásky. Váží si toho někdo?“

realizační tým:

režie – Zetel
dramaturgie – Jan Šotkovský
scénografie a kostýmy – Zuzana Přidalová j. h.

osoby a obsazení:

Alcest – Michal Isteník
Celimena – Kamila Zetelová
Filint – Jaroslav Matějka nebo Miroslav Ondra
Oront – Dano Junas
Arsinoe – Kateřina Veselá
Elianta – Bára Vacková nebo Marie Vančurová
Akast – Martin Tlapák nebo Pavel Novák
Klitandr – Pavel Novák nebo Václav Hanzl

Premiéra 18. prosince 2010 v BURANTEATRu na Stadecu.

Představení trvá 70 minut. Nemá přestávku.


Nesmrtelná Moliérova komedii ve zbrusu nové buranské úpravě.

Alcest je světoznáný fotograf. Alcest má zásady. Alcest má Celimenu. Celimena dělá v reklamce. A také má zásady. Ale jiné. A k tomu Filint, Arsione, Oront, Klitandr, Akast a Elianta. Všichni mají zásady. Ale jiné. Komedie o pravdě a o tom, za jakých okolností a kdy je třeba na pravdě trvat.


Misantrop

foto: Pavel Nesvadba


Úryvky z kritik

Je obdivuhodné, když si divadelníci „ochočí“ klasickou divadelní látku tak šťavnatým způsobem. Brněnská inscenace Misantropa vznikala bez textu a jen pomocí řízené improvizace na zkouškách, pouze na základě stručného popisu jednotlivých situací předlohy. Není třeba se děsit. Čeká vás Moliére v současném jazyce a reáliích dneška. A budete se náramně bavit. (…) Jednoduchá scéna i kostýmy Zuzany Přidalové jsou na výbornou, stejně jako práce s nimi. Je tu skutečně vidět až do lidí, což je přednost režie uměleckého šéfa souboru Zetela. Minuciózně rozvedené vztahy, srozumitelně vyložené situace, perfektní herectví vyhrávající si s intonací i přiblblou slovní estetikou dneška dělají z tohoto divadla zážitek. (…)

Zbývá pochválit ansámbl. Přesně uchopený charakter Misantropa nabízí Michal Isteník. Výtečnou karikaturu přiblblého bose zase Slovák Dano Junas, herecký objev inscenace. Junas se neutíká k hrubozrnné karikatuře všemocného hňupa, v roli je skutečně nebezpečný. Dámská šatna Kamila Zetelová, Katka Dostalová a Petra Kocmanová jsou nejen estetickou ozdobou kusu.

Jedni jsou tady špatní, druzí také, a to proto, že jsou k nim shovívaví. Tento Moliére vročený do současnosti nastíní rozporuplnost vztahů a dělá to artistním i zábavným způsobem.

Luboš Mareček, MF DNES

 

Dramaturg Jan Šotkovský spolu s režisérem Zetelem tedy převedli Molièrův text do současných domácích reálií, aktualizovali jazyk a nechali soubor text dotvořit improvizací. Úprava je to věru vítaná, protože původní hra sice mistrovsky vystihuje nadčasový konflikt jedince se společností, ale je, marná sláva, částečně poplatná konvencím doby svého vzniku a dnešní čtenář se k jejímu živému nervu musí proklestit upovídaným veršem a zašlým koloritem dvora Ludvíka XIV. (…) Brněnští inscenátoři tedy verš i „kurtoaznost“ hry odstranili, ale přitom do značné míry zachovali její scénosled a především obdivuhodně vystihli všechna podstatná témata. Komedii charakterů ponechali, co její jest, tedy zachovali dráždivou mnohostrannost a rozpornost jejích postav. (…) Potud molièrovský základ, který zaručuje inscenaci myšlenkovou hutnost a pronikavost. Na tuto bytelnou podkladovou vrstvu je však elegantně nanesena ještě vrstva publicistická, která z inscenace dělá snadno komunikující, protože ryze aktuální podívanou, v níž mohou mnozí diváci poznávat své šéfy či kolegy a z plna hrdla se jim vysmát. Katarzní efekt buranského Misantropa totiž spočívá v úlevě, že tu současnou špínu nevidíme jen my, že ji někdo přesně a ještě s vtipem veřejně pojmenuje, zkrátka – nejsme v tom sami!

Radka Kunderová, Svět a divadlo

 

Buranteatr zůstává Brnu zachován. Po měsících nejistoty představilo divadlo v novém prostoru Stadionu v Kounicově ulici Misantropa podle Molièra. (…) Nepoddajná parta zůstává nadějí divadelního Brna poprovázkovské éry. (…) V Buranteatru přinesou kůži na trh „podle Moliéra“ – a máte pocit, že z něho nechybí ani slovo. Ani gesto. Ten princip se osvědčil už ve Williamsově Skleněném zvěřinci. Radikální zpřítomnění textu činí z dávného příběhu o chorobném vyznavači pravdy, zamilovaného ale do dívky s vlastnostmi rovnou protikladnými, sázející na přetvářku a pomluvu, žhavou aktualitu. Ne dosazováním politických souvislostí, jež vykazují stále stejné korupčnictví, mocichtivost, kult a lež, nýbrž nadčasovým odkrytím pohnutek jednání. Výjezdní podnikový večírek spojený s lyžováním zmařeným vytrvalou oblevou odhaluje charaktery stejně výstižně jako Molièrovy dvorní dámy obklopené markýzy.

Z Buranteatru srší radost z divadla, z improvizace i z toho, že se něco povede. A jak!

J. P. Kříž, Právo

 

Aktualizování klasických textů často působí více škody než užitku, především aktualizuje-li se pouze vnější forma, ale nikoliv obsah. To ale v žádném případě neplatí o práci dramaturga Jana Šotkovského a režiséra Zetela, kteří právě Misantropa přemístili do současných reálií. Diváka znalého Molièrovy předlohy jistě potěší překvapivě veliká vnitřní shoda ve všem, co se děje v jednotlivých obrazech, a zároveň jako by moderní verze odhalovala současnému člověku z podstaty příběhu a jednotlivých jeho postav více, než kolik bychom byli schopni sami vyčíst v originálním textu. Vše je nám bližší, pochopitelnější, ale v žádném případě na úkor přílišného zjednodušování nebo zobecňování původní hry (dokonce spíš Molière dnes už vyznívá v porovnání s verzí „Buranů“ jaksi plytce a povrchně). Komedie Misantrop v pojetí Buranteatru rozhodně nepřináší bezstarostný smích, ale spíš smích sarkastický, smích nad absurditami života a nad směšností nás samých. V publiku se v jednu chvíli ozývají salvy smíchu, aby je vzápětí vystřídalo soustředěné hrobové ticho. Tragické příběhy jsou u „Buranů“ vždy plné vtipu, komedie Misantrop naopak přináší množství tragických témat. Smích a pláč znovu stojí bok po boku jako dva nerozluční protihráči a svou semknutostí ponoukají mozek k tvorbě překvapivých myšlenek. Ano, Buranteatr vykročil novým směrem. Naštěstí ale ani v dosud neprobádaném terénu nepřestává být sám sebou, neztrácí nic ze svých předností ani zásad.

Helena Michková, www.i-divadlo.cz

 

Michal Isteník v titulní roli, Jaroslav Matějka jako Filint a Kamila Zetelová jako Celimena stejně jako ostatní herci v inscenaci opět potvrdili pověst BURANTEATRu jako souboru vyznačujícího se propracovanou souhrou, přesným temporytmem a velmi vyrovnanými hereckými výkony. Především je však zážitek (bohužel tolik zřídkavý!) vidět dnes na tuzemském jevišti dramatický charakter ‘vytlačený’ z nitra toho kterého herce (a to v případě všech na scéně, bez ohledu na velikost role, resp. počet replik), který do role obtiskuje kus sebe – a přesto přivádí na jeviště postavu, nikoli své ego. Nepochybnou příčinou je přesné vědomí toho, co chce říci inscenace jako celek, a pokora před prací ostatních a tvorbou společnou.

Jana Cindlerová, DISK

 

Při všemožných křečovitých pokusech o aktuálnost, prováděných obvykle skrze laciné vizuální odkazy k moderní civilizaci či nedomyšlené infuze současných témat, kteréžto postupy vedou spíše k nepřirozenému napětí s původní látkou (…) je práce Buranteatru pro diváka nesmírně úlevná. Nápady „Buranů“ drží pohromadě a vytváří funkční celek, který se navíc nevzpírá předloze. (…) Inscenace (…) v důstojné nadsázce velmi přiléhavě zachycuje bezobratlý kariérní konformismus, kterým si člověk zajišťuje své teplé, pohodlné místo ve světě. Misantrop přitom ale není nijak radikální ani relativistický. Naopak se v něm režiséru Zetelovi a dramaturgovi Šotkovskému daří udržet již Molièrem skvěle vystiženou dramaticky rozporuplnou pozici mezi mravní rozbředlostí většiny a etickou úporností Alcestovou. Pro nás konec konců asi není o mnoho snazší než pro Molièra najít takovou podobu pravdivého života, která by nerezignovala na společenský život a nebyla tedy spíše škodlivá. „Buranům“ se povedla chytrá, vtipná, provokativní moralita.

Josef Dubec, Studentský SAD