Workshop: Jaro Viňarský (SK): V klidu v pohybu

„Jak poznáš, jestli jsi v pohybu, nebo v klidu? “


Na tomto workshopu budeme zkoumat stav klidu a budování pohybu směrem k plné kinestetické zkušenosti tance. Budeme pracovat ve formě sóla, duetu i skupiny. V naší práci půjde především o důraz na přímou zkušenost podpořenou improvizačním přístupem k tvorbě.

Pro hledání pohybového slovníku budeme využívat různé techniky, např.:

- čtyři tělesné pozice vnímavosti: ležení, sezení, stání a chůzi

- small dance: zkoumání vlastní historie pohybu

- známý a neznámý tanec: zkoumání vlastního pohybového jazyka

Kompozice jako objasnění: Zkoumání fenoménu tance z řady úhlů pohledu – jakým způsobem tanec vyjadřuje emoce a vztahy, jak svěžím a nekonvenčním způsobem vypráví příběhy, jak uvolňuje stereotypy a převahu racionálního způsobu vnímání a jak narušuje lineární logiku chápání.

V závěru workshopu si vyhradíme čas na diskuzi v duchu teorie Dialogu fyzika Davida Bohma. V centru pozornosti zde stojí Ticho, které je společným základem pro komunikaci, porozumění, nalezení jasného vyjádření zažité zkušenosti, pro smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu.

Poznámka na závěr: Tento workshop je určen pro všechny s vážným zájmem kreativně a hluboce zkoumat tanečně-pohybovou praxi. Některé z technik patří k extrémním formám zkušenosti, protože jsou definované délkou svého trvání, například stání v klidové poloze trvající až jednu hodinu.

Předchozí taneční zkušenosti nejsou potřeba.

Datum:
22. – 24. 6. 2018

Místo:
BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Počet účastníků je omezen na 15.

Cena:
Early birds 2 200 Kč (do 28. 2. 2018), poté 2 700 Kč

Rezervace je platná po zaplacení nevratné zálohy 1 000 Kč, druhá část platby proběhne v den workshopu v hotovosti.

Přihlásit se můžete zde na webu zaplacením zálohy v sekci Vstupenky (vpravo nahoře).

V případě jakýchkoli dotazů pište na: vaculciakova@buranteatr.cz

Jaro Viňarský (SK)

Tanečník, choreograf a performer, zakladatel občanského sdružení SKOK!

V letech 1996 – 2001 studoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave obor choreografie baletu. Dále pokračoval ve studiích v Praze na Akademii múzických umění v oboru choreografie tance. V letech 1998 – 2000 byl členem profesionálního divadla Štúdio Tanca v Banské Bystrici. V roce 2006 získal za svoji sólovou inscenaci Posledný krok pred prestižní Cenu Sazky za „Objev v tanci“ v České republice a Cenu diváka na České taneční platformě. Od roku 2004 úzce spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties. V současnosti se věnuje i vedení tvořivých tanečních dílen, organizovaných hlavně pro neprofesionální tanečníky a osoby z odlišných profesí. Je držitelem prestižní ceny The Bessies New York Dance and Performing Arts Award 2013 v kategorii „Vynikající tanečník“ („Outstanding performer“) za inscenaci The Painted Bird/Bastard v choreografii slovenského choreografa, žijícího v New Yorku, Pavla Zuštiaka.