Věž

„Příběh temný a chladný jako gotické katedrály je podobenstvím o rozporuplnosti lidských úmyslů a skutků. Ve světě, kde se střetávají křesťanské mše s keltskými rituály, se má stát věž na katedrále v Salisbury věčnou a do nebe sahající modlitbou. Ale může být služba Bohu podepřena zneužíváním a obětováním druhých? Příběh o marnosti a zázraku. O síle myšlenky a křehkosti mysli. O pokusech člověka dokázat něco, co jej bude přesahovat. Dotknout se Boha. Jenomže co když jen Bůh ví, kde je Bůh.“

realizační tým:

Dramatizace – Hana Mikolášková
Režie – Hana Mikolášková
Dramaturgie – Vladimír Fekar
Scéna – Jaromír
Kostýmy – David Janošek
Hudba – Robin Schenk
Inspice – Pavel Stříž
Světelný design – Tomáš Tušer
Zvuk – Ondrej Kalužák
Produkce – Pavlína Spurná

osoby a obsazení:

Jocelin – Štěpán Kaminský
Roger Mason – Michal Isteník
Pangall – Martin Tlapák
Goody Pangallová – Katarína Ptáčková
Otec Adam – Lukáš Rieger nebo Miroslav Ondra
Ráchel Masonová – Kateřina Veselá
Otec Anselm – Pavel Novák nebo Petr Tlustý
Tetička – Kateřina Höferová
němý kameník – Pavel Stříž
dělník – Jan Procházka

Premiéra 21. dubna 2017 v BURANTEATRu.

Představení trvá 100 minut. Nemá přestávku.


Alegorický román Věž o předurčení jedince podstavit nejvyšší věž bez ohledu na následky napsal Golding v roce 1964. Jedním z podnětů k jeho napsání byla stará legenda o stavbě salisburské katedrály. Se Salisbury se jeho život spojil po sňatku s analytickou chemičkou Ann Brookfieldovou. Stal se učitelem angličtiny a filosofie na salisburském Bishop Wordsworth´s School. Podle legendy se biskupu Poorovi někdy kolem roku 1200 na soutoku dvou řek zjevila Matka Boží. Řekla mu, aby vystřelil z luku a aby na tom místě, kam padne šíp, postavil kostel. Šíp padl doprostřed močálů. Tam byla katedrála postavena bez ohledu na nezdravý terén a obtíže všeho druhu.

William Golding (1911 - 1993)

Anglický spisovatel, básník, Nositel Nobelovy ceny za literaturu.

Autor významných literárních děl. Vedle románu Věž patří k nejvýznamnějším román Pán much. Goldingovy prózy mají často alegorický charakter. Zkoumá v nich základní problémy existence, vypořádá se s existencí zla, mírou svobody.

Katedrála v Salisbury

Katedrála Panny Marie v anglickém Salisbury je považována za nejtypičtější příklad raněgotické architektury v Anglii. Stavba hlavní části budovy byla započata v roce 1220 a trvala pouhých 38 let, takže vznikla v jednotném stylu. Věž měřící 123 metrů je dosud nejvyšší kostelní věží ve Velké Británii. Později musely být vybudovány opětné pilíře, zalomené oblouky a železné vazníky, aby nedošlo ke zřícení.

Věž. Symbol středu. Symbol posvátného místa.

Průsečík dvou, případně tří vesmírných oblastí

Nebe a země či nebe, země a pekla.

Věž - místo komunikace s Bohem.

Věž - v symbolismu těla je podobně jako sloup, žebřík, strom spjata s páteří a hlavou, která je věží, z níž se rozhlíží duch.

Stavba domu, věže - domu s věží, stavba vlastníma rukama je spojována s duší stavitele.

Věž v tarotových kartách: Zhroucení. Ukončení. Neštěstí. Katastrofa.

Změna. Konec starých struktur. Konflikt, hádka, boj. Revoluce. Válka.

Průlom. Únik. Problémy.

Ego. Neústupnost. Falický symbol. Pýcha. Domýšlivost. Maják. Rozhledna. Vězení.

čerpáno ze studie Daniely Hodrové Příběhy věže a ze stránek o Tarotových kartách

Inscenace vznikla za finanční podpory Nadace Život umělce