Jana Fišerová

tajemnice, provozní, vedoucí produkce

kontakt:

mail: fiserova@buranteatr.cz

tel.: +420 733 335 583