Jana Fišerová

tajemnice, provozní, finanční ředitelka, vedoucí produkce

kontakt:

mail: jana.fiserova@buranteatr.cz

tel.: +420 733 335 583