Divadlo utlačovaných /v podání mezigenerační skupiny žen/

„Výstup z projektu Divadlo utlačovaných v podání mezigenerační skupiny žen.“

realizační tým:

Lektorské vedení – Barbara Herucová
Dramaturgie – Alexandra Bolfová
Produkce – Klaudia Klembarová
Zvuk – Ondrej Kalužák
Hudba – Barque: Bioman
Light design – Anna Laborová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Dagmar Husárová
Technické zajištění projektu – Jakub Vrága, Josef Augustín Drobný
Expertky všedního dne – Daniela Hrdová, Blanka Urbánková, Lucie Obrovská, Eva Jašková, Monika Tintěrová, Silvia Zaťková, Erika Smejkalová

Premiéra 23. listopadu 2019 v BuranTeatru.


V divadle utlačovaných je konflikt smyslem inscenace. Má vyjádřit útlak identifikovaný jistou určitou skupinou utlačovaných, která má potřebu a touhu jej překonat, má důvod bojovat za proměnu reality, kterou prožívá a je k tomu boji připravená.

"Pro útlak je charakteristické, že jeden ze soupeřů, používá proti druhému zbraní, které nenáleží jedinci, ale sociálnímu, politickému, ekonomickému nebo jinému statusu." (August Boal)

Během projektu se skupina žen zaměřila na zkoumání toho, jaké je postavení ženy v dnešní společnosti a co cítí jako útlak či nespravedlnost v jejich každodenních životech. Společně pak identifikovaly tento útlak a objevené téma zpracovaly poetikou divadla utlačovaných do tzv. představení divadla fórum. Díky neexistující hranici mezi divákem a tvůrcem navážou s publikem dialog ve snaze po hledání strategií, které nám mají pomoci zvládnout situace útlaku a nerovnováhy moci.

Projekt je realizován za finanční podpory Městské části Brno Střed. Partnerem projektu je NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ.