Divadlo utlačovaných /v podání mezigenerační skupiny žen/

„Výstup z projektu Divadlo utlačovaných v podání mezigenerační skupiny žen.“

realizační tým:

Lektorské vedení – Barbara Herucová
Dramaturgie – Alexandra Bolfová
Produkce – Klaudia Klembarová
Zvuk – Ondrej Kalužák
Hudba – Braque: Bioman
Light design – Anna Laborová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Dagmar Husárová
Technické zajištění projektu – Jakub Vrága, Josef Augustín Drobný
Expertky všedního dne – Daniela Hrdová, Blanka Urbánková, Lucie Obrovská, Eva Jašková, Monika Tintěrová, Silvia Zaťková, Erika Smejkalová

Premiéra 23. listopadu 2019 v BuranTeatru.


„Divadlo utlačovaných je estetická metoda, jejímž cílem je objevovat, znázorňovat a překonávat situace útlaku. Podněcuje pozorování a kritické znázorňování skutečností a zaujetí stanoviska vůči ní, má vést k uvědomění a konkrétnímu jednání. Nabízí zrušení hranice mezi jevištěm a hledištěm tak, aby byl nastolen volný prostor mezi umělci a diváky, které vybízí, aby společně vytvářeli nové poznání v tvůrčím demokratickém dialogu. V divadle utlačovaných je konflikt smyslem inscenace. Má vyjádřit útlak identifikovaný jistou určitou skupinou utlačovaných, která má potřebu a touhu jej překonat, má důvod bojovat za proměnu reality, kterou prožívá a je k tomuto boji připravená. Útlak je založený a vystavěný na sociální nespravedlnosti: výsadách skupiny vyvolených a nevýhodách skupiny utlačovaných. Důsledky této nespravedlnosti určují, kdo - a za jakou cenu - smí mít přístup k moci a rozhodování, k materiálním, kulturním a symbolických statkům, ke spravedlnosti a ke vzdělání. Projevem nespravedlnosti je 1 koncentrace bohatství, jež bylo vytvořeno společně, což vede ke vzniku společenských problémů.“
Bárbara Santos, Konflikt: otázka divadla fórum

„V divadle utlačovaných jsou herci, a tedy i tvůrci toho představení, lidé, kteří přímo pociťují útlak. Inscenace divadla utlačovaných vzniká na základě jejich příběhů, na základě jejich zkušeností a jsou to takzvaní „experti všedního dne“, kteří přicházejí s něčím svým na jeviště.“
Barbara Herucová / lektorka Divadla utlačovaných

DIVADLO UTLAČOVANÝCH V BURANTEATRU

Jak být autentická v prostředí, které mi to nedovoluje? O jaké prostředí se jedná? A proč mi to nedovoluje? Toto všechno jsou otázky, které vzešly z procesu zkoušení během několika intenzivních víkendů. Těmito otázkami se intenzivně zabývala mezigenerační skupina sedmi žen, které se tímto pokusili reagovat na současný stav společnosti. Základním předpokladem celého projektu byl ne jenom určitý věkový rozptyl, ale také skutečnost, že ženy pocházely z různých sociálních vrstev a jejich profesní působení bylo rovněž různorodé. Naopak to, co měly všechny společné, byla životní zkušenost s jistými formami útlaku. Ve vzniklé inscenaci reflektují formy útlaku, se kterými se setkáváme dnes a denně, ve větší či menší míře. Kde přesně se rodí útlak, vzniká nespravedlnost a nerovnováha moci? Celý proces zkoušení byl hledáním odpovědí na tyto otázky.

Projekt je realizován za finanční podpory Městské části Brno Střed. Partnerem projektu je NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ.