When are WE?

„Divadelní projekt zahraničních studentů programu Erasmus+ studujících na JAMU, realizovaný v průběhu dvanácti týdnů pod vedením Pierra Nadaud. “

Premiéra 19. ledna 2020 v BURANTEATRu.


Kdy "JSME"?

Znáte ten krásný pocit být součástí širšího světa, to potěšení někam patřit, cítit se být unášen nekonečným dechem, který námi proniká a přesahuje nás?

A co je ta radost, kterou bereme z boje s nepříznivým osudem nebo z úsměvů štěstěny, ať už sami nebo v úzkém kruhu našich spojenců? Jsou různé způsoby, jak být součástí. Kdy se dotýkáme pravdy? A kdy nás klame iluze? Kdy "JSME"? Toto představení pojednává o našem pocitu sounáležitosti. Upomínáme se na tento pocit v našich slovech, v našich gestech, v našem dechu a neseme svědectví o našem pocitu sounáležitosti, onoho pocitu... reality?

rezervace se provádějí na mailu : theatre.jamu@gmail.com

"When are WE?"

Do you experience the happy feeling of being part of a larger world, the joy to belong, to feel carried by an infinite breath that penetrates us and goes beyond us? And what is this joy we take from struggling with adversity or from facing the blows of fortune, alone or in the closed circle of our allies? Different ways how to belong; when are we touching the truth, and when are we in the illusion? When are WE? This show deals with our sense of belonging. We recall this sense in our words, in our gestures, in our breaths, and we bear the testimony of our sense of belonging, this sense of… reality?

reservations: theatre.jamu@gmail.com