LO.VE!

„Říká se "jednoho dne" a nezdá se to blízko. Jednotlivé etapy vztahu dvou lidí v časové chronologii. Čtyři fáze vztahu jako východisko pro otázky soužití dvou lidí. Setkání, okouzlení, všednodennost, odcházení. Z chaosu světa do intimity vztahu dvou a potom dál - na věčnost. Potřebujeme se, chceme se, potkáme se?“

realizační tým:

Koncept – Petr Novák, Kateřina Lukáčová
Choreografie – Tereza Lepold Vejsadová, Lukáš Lepold
Video – BATERKA FILM, Petr Novák, Kateřina Lukáčová
Hudba – Himalayan Dalai Lama
Technologie/Projekce/Lightdesign – MAESS, BuranTeatr
Scénografické řešení – Petr Novák, Kateřina Lukáčová, MAESS, BuranTeatr
Kostýmy/fashion – Theó/Andrea Lojkásková, Petra Smejkalová
Produkce – Petr Novák, Kateřina Lukáčová, Jana Fišerová
Fotografie – Vrbaak, Zdeněk Gric, Áša Sárová
Dron – Eduard Žáček
Grafický design – Neon Studio Brno

osoby a obsazení:

Tereza Lepold Vejsadová
Lukáš Lepold

“Organický znamená pravdivý všude tam, kde se celek má k části tak jako část k celku a kde se povaha materiálů, povaha účelu, povaha celkového provedení projevuje jako nutnost.”
F. L. Wright

LO.VE! souborné dílo kde se dramatická akce vytváří souhrou působení tance, filmu, hudby a kostýmu. Film je scénografickým prvkem, který dokresluje atmosféru, spoluutváří prostředí a rámuje choreografii a fyzickou akci. Složky nejsou nadřazené, ale vzájemně se podporují, tvoří organický celek, systém, organismus.

Zvláštní poděkování Klára Opatřilová, Stříhárna, ZLÍN FILM, Nadace Tomáše Bati, Památník Tomáše Bati ve Zlíně, 14|15 Baťův Institut, La Villa Restaurant Zlín, by.Ann Jewelry, Queen's Wood Studio

Projekt vznikl za finanční podpory Statutárního města Brna, Ministerstva kultury České republiky a městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje.

Motion Hub & BURANTEATR Coproduction

#buraninmotion

#lovejakbrno


LO.VE!