Open call SÓLA!!!! / nic zvláštního /


Divadlo BuranTeatr vypisuje OPEN CALL k projektu s názvem SÓLA!!!! / nic zvláštního /. Po prvním ročníku projektu SÓLA!!!!, jehož výsledek budete moci zhlédnout až v říjnu 2020 kvůli komplikacím způsobeným pandemií, se BuranTeatr rozhodl, mj. i touto formou, pokračovat v podpoře nezávislých umělců a umělkyň a jejich tvorby. Výzva je určena pro všechny profesionální nezávislé umělce a umělkyně z oblasti současného scénického umění, především pro performery, performerky, herce, herečky, tanečníky, tanečnice, ale i umělce a umělkyně z oblasti výtvarného a vizuálního umění a hudby. Letošní ročník se ponese v duchu tématu nic zvláštního - obyčejnost, autenticita, každodennost, fokus na zdánlivě nepodstatné. Čtyři vybraní dostanou k dispozici prostor po dobu až 6 měsíců, v rámci kterých budou pracovat na svých sólových projektech v rozsahu cca 20 minut. Tato práce, propojená tématem nic zvláštního, bude zakončena společnou premiérou 12. června 2021.

BuranTeatr bude výsledné sólové projekty ve formě inscenace uvádět po dobu 12 měsíců v rámci svého repertoáru a na speciálních akcích.

Věříme, že SÓLA!!!! / nic zvláštního / budou dalším krokem k rozšíření platformy na podporu nezávislé umělecké tvorby, kterou se snažíme vytvářet a rozšiřovat již několik let. Umělci a umělkyně tak získají potřebný prostor pro hledání a chybování, čas pro získání odstupu a v neposlední řadě možnost dlouhodobé a kontinuální tvorby.

PODMÍNKY UVEDENÍ:

20minutový sólový výstup (povolené rozmezí 15-25 minut)

výsledná forma bude uvedena v divadle BuranTeatr (konkrétní prostor bude upřesněn na základě domluvy s vybranými umělci)

2x work in progress (únor, duben)

premiéra a 6 repríz (s předpokládaným rozložením v sezóně 2021/2022)

uváděno jako koprodukce (umělec/umělkyně & BuranTeatr Coproduction)

po 6 reprízách se BuranTeatr vzdává práv na uvádění a dílo přechází do vlastnictví umělce/umělkyně (uváděno s větou „Dílo vzniklo v rámci projektu SÓLA!!!! / nic zvláštního / v BuranTeatru.”)

celková technická příprava před představením nesmí zabrat více než 1 hodinu (světla, scénografie, zvuk), čas na přestavbu mezi jednotlivými výstupy je 10 minut

CO POSKYTUJEME:

prostor workshopového sálu a zkušebny v hodinách poskytovaných Otevřeným rezidencím (volné hodiny od 7:00 do 24:00) po dobu 6 měsíců

Workshopový sál (4,4 x 12 m, výška 4,35 m, baletizol)

Zkušebna (6,45 x 6,8 m, výška 2,8 m, baletizol)

uskladnění věcí potřebných na zkoušení

1000,- na scénu, rekvizity, kostýmy

po konzultaci drobná výroba scény

osvětlovač a zvukař (k dispozici od 26. 5.)

standardní honorář za reprízu pro herce divadla BuranTeatr

PRŮBĚH PROJEKTU:

1. 12. 2020 – začátek zkoušení

ÚNOR – 1. work in progress

ÚNOR – explikačka

DUBEN – 2. work in progress

DUBEN – předávačka

do 31. 5. – dodání světelného rideru

8.–11.6. – generální zkoušky

8. 6. – 2 hodiny na světelnou zkoušku pro každého performera

9. a 10. 6. – zkoušky na malém sále

11. 6. – 2 generální zkoušky

12. 6.– premiéra

ČERVEN - repríza

Přihlášky zasílejte na email simona.vaskovicova@buranteatr.cz s předmětem SÓLA 2021. Přihláška musí obsahovat životopis/portfolio a motivační dopis obsahující ideový záměr vašeho sóla v rámci tématu “Nic zvláštního.” (min. 500 znaků). DEADLINE přihlášek do projektu SÓLA!!!! / nic zvláštního / je 31. 10. 2020.

S žádostí o jakékoliv další informace se obraťte na Simonu Vaškovičovou na emailu simona.vaskovicova@buranteatr.cz, nebo na telefonním čísle +420 773 633 933. Další informace o divadle a projektu najdete na www.buranteatr.cz nebo na www.facebook.com/buranteatr