Rabbuni

„„Mistře.“ Rozhovor s Mistrem. Sólová performance, jež je utvářena z tance, gest, poezie a hlasu, zobrazuje vnitřní proměny člověka spojené s uvědomováním si vlastní podstaty. “

realizační tým:

Koncept performance, scénografie, performance – Silvie Kudelová
Pohybová spolupráce – Roberta Legros Štěpánková
Hudba a zvuk – Ondrej Kalužák
Světla – František Kumhala
Výroba kostýmu – Jana Pluháčková
Produkce – Klaudia Klembarová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Dagmar Husárová
Technické zajištění – Jakub Vrága, Josef Augustin Drobný, Jaroslav Ryška

Premiéra 7. března 2020 v BURANTEATRu.


Reflektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu.

Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej. Svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným.

Tyto proměny tedy provází otázka: Kdo jsem?

Malým zrnkem? Alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím. Skrze rozhovor s Mistrem je možné vydat se na tuto proměnlivou cestu…

Inscenace vznikla v koprodukci spolku Z druhé strany a divadla BuranTeatr.

Partnerem isncenace je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.