Rabbuni

„„Mistře.“ Rozhovor s vnitřním Mistrem. Obraz životní cesty člověka a jeho zrcadlení. “

realizační tým:

Koncept, performance – Silvie Kudelová
Pohybová spolupráce – Roberta Legros Štěpánková
Hudba a zvuk – Ondrej Kalužák
Produkce – Klaudia Klembarová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Dagmar Husárová

Premiéra 7. března 2020 v BURANTEATRu.


Sólová taneční performance, věnující se niterným duševním proměnám člověka, které jsou spojeny s uvědomováním vlastní podstaty a podstaty světa kolem.

Reflektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu.

Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej. Svět.

Proměny vnímání sebe samého v nitru člověka se týkají otázky Kdo jsem? Malým zrnkem, alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím.

Skrze rozhovor s vnitřním Mistrem, jež je v inscenaci vyjádřen kompozicí scénických složek (tancem, poezií, zpěvem, scénou, zvukovým a světelným designem) se prolínají úhly pohledu vnímání této otázky.

Inscenace vznikla v koprodukci spolku Z druhé strany a divadla BuranTeatr.