VÝZVA NA REZIDENČNÍ POBYT V ROCE 2020

„BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým na základě výběrového řízení poskytuje prostor pro rezidenční pobyt. Letos jsme se rozhodli pro jednu rezidenci v průběhu června 2020.“


Popis a podmínky pobytu:

Rezidenční pobyt bude realizován v období od 1. do 25. 6. 2018, a to v délce 5 až 7 dnů. BuranTeatr poskytne rezidentovi prostor workshopového sálu o rozměru 4,8 x 13 m a o výšce 3,5 m, nebo činoherní zkušebny o rozměru 6 x 6 m a o výšce 2,5 m. BuranTeatr dále zajišťuje technické zázemí a propagaci projektu. BuranTeatr nehradí a nezajišťuje ubytování a stravu rezidentů, ani materiálové náklady na vznik projektu (rekvizity, kostýmy, scénografii apod.)

Povinnosti rezidentů:

Rezidentem se může stát jednotlivec nebo skupina max. 5 osob, připravující projekt z oblasti scénického umění. Rezidenční pobyt bude zakončen veřejným výstupem dle dohody, např. představením work-in-progress. Rezident se zavazuje uvádět BuranTeatr v rámci tištěných i elektronických propagačních materiálů jako partnera projektu.

Přihláška:

Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 30. 3. 2020. Přihlášky zasílejte ve formátu PDF na email simona.vaskovicova@buranteatr.cz s předmětem ''Rezidence 2020_Název projektu''. Přihláška musí obsahovat: název a popis projektu, cíle projektu a plány projektu do budoucna, personální zajištění projektu, včetně předchozích zkušeností, časové a technické požadavky, návrh veřejného výstupu z rezidence (work-in-progress aj.), kontakt a volitelné přílohy (např. fotografie, videozáznam, scénář aj.).

Doplňující informace:

Na rezidenční pobyt neexistuje právní nárok. Divadlo si vyhrazuje možnost pobyt nerealizovat v případě, že žádná z předložených žádostí nebude v souladu s preferencemi divadla. Délka a podmínky jednotlivých rezidencí se v průběhu sezóny mohou lišit.

Více informací o divadle naleznete na www.buranteatr.cz a www.facebook.cz/buranteatr

S žádostí o další informace o rezidenčním pobytu se obracejte na email simona.vaskovicova@buranteatr.cz.